FINAŁ PROJEKTU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PIENIĘŻNIE

Data: 07/06/2024

Małe ręce. Wielkie sprawy.

W piątek 7 czerwca na terenie gminy Pieniężno na Warmii odbył się finał projektu edukacji ekologicznej pod hasłem „Małe ręce. Wielkie sprawy.”. Działania edukacyjne zostały zorganizowane we współpracy z HG:CODE, Urzędem Miasta i Gminy Pieniężno, Szkołą Podstawową w Lechowie oraz Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Pieniężnie.

Celem projektu było podniesienie świadomości uczestników na temat szkodliwego wpływu elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych na środowisko naturalne. Poprzez naukę i zabawę uczniowie zdobywali wiedzę na temat szkodliwych substancji zawartych w tego typu odpadach oraz poznawali metody ich selektywnej zbiórki i tajniki recyklingu.

Edukacja i zabawa, czyli przepis na sukces

W ramach działań edukacyjnych prowadzonych w szkołach uczestniczących w projekcie zorganizowano cykl warsztatów edukacyjnych na temat elektroodpadów oraz zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Przekazywana wiedza utrwalana była poprzez gry, quizy i zabawy edukacyjne. W trakcie zajęć uczestnicy wykonywali również prace kreatywne z wykorzystaniem dowolnych technik plastycznych. Stworzono w ten sposób 39 lapbooków na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami. W czasie trwania projektu prowadzona była również zbiórka zużytych baterii. Zebrano 9 300 sztuk zużytych baterii i akumulatorów przenośnych o łącznej wadze 175,5 kg.

Wszyscy uczniowie biorący udział w projekcie zostali nagrodzeni za swoją proekologiczną postawę. Organizatorzy przygotowali nagrody w postaci m.in.: głośników, powerbanków, słuchawek, piłek futbolowych i gadżetów ekologicznych. Przyznano również dwie nagrody główne w postaci rowerów górskich za największą ilość zebranych baterii i wykonanie lapbooka.

Klasa IV z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pieniężnie otrzymała dodatkowo nagrodę w postaci tablicy multimedialnej za 100 % udział uczniów tej klasy w prowadzonych działaniach projektowych.

Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że zdobyta przez uczestników projektu wiedza i zaszczepione w nich prawidłowe nawyki w zakresie postępowania z elektroodpadami oraz zużytymi bateriami przyniosą wymierne korzyści dla środowiska, a tym samym dla nas wszystkich.