Sprzęt elektryczny i elektroniczny

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny zobowiązani są do wypełniania szeregu obowiązków wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015, Poz. 1688). Część z nich może zostać przekazana organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

AURAEKO przejmuje następujące obowiązki Wprowadzającego:

Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy:

  • odbiór zużytego sprzętu, 
  • aplikację internetową do szybkiego przekazywania informacji o ilościach i masie wprowadzonego sprzętu,
  • dedykowanego, stałego opiekuna Klienta dla wszystkich zawartych umów,
  • okresowe szkolenia w zakresie aktualizacji obowiązujących przepisów,
  • uczestnictwo w programie Firma Przyjazna Naturze i możliwość bezpłatnego używania znaku FPN.

Ponad piętnastoletnie doświadczenie, wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów oraz certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO 14001:2015 gwarantują bezpieczeństwo i wysoki poziom usług świadczonych przez AURAEKO.

Współpracując z nami oszczędzasz swój czas i optymalizujesz koszty.  Zapraszamy do kontaktu.

OBOWIĄZKI, KTÓRE POZOSTAJĄ PO STRONIE KLIENTA: