AURAEKO

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. została powołana przez polskie firmy w celu pomocy przedsiębiorcom wprowadzającym na polski rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny w spełnieniu wymagań nałożonych przez Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688,) oraz Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639 poźn. zmianami).

Od 2006 roku efektywnie wspieramy:

– przedsiębiorców produkujących i sprzedających sprzęt pod własnym oznaczeniem,

– sprzedających pod własnym oznaczeniem sprzęt wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę,

– prowadzących działalność związaną z importem lub wewnątrzwspólnotowym nabyciem sprzętu,

oraz pełnimy rolę AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA dla przedsiębiorców mających siedzibę poza terytorium Polski.

Struktury firmy

Gabriela Leszczyńska

Prezes Zarządu

Doradcy Biznesowi

Tel.: + 48 (22) 313 01 63

Dział Obsługi Klienta

Tel.: + 48 (22) 313 01 58

Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej

Tel.: + 48 (22) 313 01 84

E-mail: info@auraeko.pl

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260465.

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 PLN, w całości opłacony.

NIP: 5272512231 // REGON: 140592532 // Nr rejestrowy BDO: 000004349

Akcjonariusze Spółki:

ECOL Sp. z o.o.

KANLUX S.A.

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OŚWIETLENIOWEGO

TREND DEVELOPMENT Sp. z o.o.

WOJNAROWSCY Sp. z o.o.

Zext Sp. z o.o.