Baza wiedzy

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150001688
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002035
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001194

BATERIE

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090790666
 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000811
 3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000808
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092151672
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20092151671

OPAKOWANIA

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000877
 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000888
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002375
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001639
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001298
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2013 r. w sprawie przykładowego wykazu wyrobów, które uznaje się albo nie uznaje się za opakowanie – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001274

ODPADY POUŻYTKOWE: opony, oleje, smary

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010630639
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002485

OGÓLNE:

AKTY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20130000021
 2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001742
 3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000010
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000184
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001742

PRZYDATNE STRONY

 1. BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, https://bdo.mos.gov.pl/
 2. Strona internetowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, https://www.gov.pl/web/klimat
 3. Strona internetowa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, https://uokik.gov.pl/
 4. Ministerstwo Ochrony Środowiska, www.mos.gov.pl
 5. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, www.gios.gov.pl
 6. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl
 7. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, www.uokik.gov.pl
 8. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, www.mazovia.pl
 9. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, www.wrotapodlasia.pl
 10. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, www.bip.warmia.mazury.pl
 11. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, www.lubelskie.pl
 12. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, www.pomorskie.eu/urzad-marszalkowski-wojewodztwa-pomorskiego
 13. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, www.wzp.pl
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, www.kujawsko-pomorskie.pl
 15. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, www.umww.pl
 16. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, www.lubuskie.pl
 17. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, www.umwd.dolnyslask.pl
 18. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, www.lodzkie.pl
 19. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, www.umwo.opole.pl
 20. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, www.slaskie.pl
 21. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, www.swietokrzyskie.pro
 22. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, www.malopolska.pl
 23. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, www.podkarpackie.pl

Kategorie sprzętu objęte Ustawą o ZSEE

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury

Chłodziarki, zamrażarki, sprzęt automatycznie wydający produkty chłodzone, sprzęt klimatyzacyjny, sprzęt do osuszania, pompy ciepła, grzejniki zawierające olej i inny sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury stosujący do celów wymiany temperatury płyny inne niż woda.

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2

Ekrany, odbiorniki telewizyjne, cyfrowe ramki LCD do zdjęć, monitory, laptopy, notebooki.

3. Lampy

Proste lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, lampy fluorescencyjne, wysokoprężne lampy wyładowcze, w tym ciśnieniowe lampy sodowe i lampy metalohalogenkowe, niskoprężne lampy sodowe, diody elektroluminescencyjne (LED).

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm

Pralki, suszarki do odzieży, zmywarki, kuchenki, piekarniki elektryczne, elektryczne płyty grzejne, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, z wyjątkiem organów piszczałkowych zainstalowanych w kościołach, urządzenia używane do dziania i tkania, komputery wielkogabarytowe – mainframe, drukarki wielkogabarytowe, sprzęt kopiujący, wielkogabarytowe automaty uruchamiane monetą, wielkogabarytowe wyroby medyczne, wielkogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, wielkogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty i pieniądze, panele fotowoltaiczne.

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Odkurzacze, zamiatacze do dywanów, urządzenia do szycia, oprawy oświetleniowe, kuchenki mikrofalowe, sprzęt wentylujący, żelazka, tostery, noże elektryczne, czajniki elektryczne, zegary i zegarki, golarki elektryczne, wagi, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, kalkulatory, odbiorniki radiowe, kamery wideo, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, instrumenty muzyczne, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, elektryczne lub elektroniczne zabawki, sprzęt sportowy, komputery rowerowe, do nurkowania, biegania, wiosłowania itd., czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, małogabarytowe narzędzia elektryczne i elektroniczne, małogabarytowe wyroby medyczne, małogabarytowe przyrządy do monitorowania i kontroli, małogabarytowe urządzenia automatycznie wydające produkty, mały sprzęt ze zintegrowanymi panelami fotowoltaicznymi.

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm

Telefony komórkowe, GPS, kalkulatory kieszonkowe, routery, komputery osobiste, drukarki, telefony.

Rodzaje opakowań i baterii

Rodzaje opakowań:

Rodzaje baterii: