Dla akcjonariuszy AURAEKO

Ogłoszenia spółki 2022 rok

Ogłoszenie terminu posiedzenia ZWZA AURAEKO OOSEE S.A. 28.04.2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Ogłoszenia spółki 2021 rok

Statut AURAEKO OOSEE S.A.

Ogłoszenie ZWZA AUREKO OOSEE S.A. 22.04.2021

Ogłoszenia spółki 2020 rok

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 23 kwietnia 2020 R.

Informacja Zarządu Spółki

Informacja Zarządu Spółki w sprawie DEMATERIALIZACJI AKCJI

Wezwania Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 1 z dnia: 3 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 2 z dnia: 24 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 3 z dnia: 13 sierpnia 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 4 z dnia: 4 września 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 5 z dnia: 25 września 2020 roku