Dla akcjonariuszy AURAEKO

Ogłoszenia spółki 2024 rok

Zarząd AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzyckiej 27 zwołuje w trybie § 24 ust. 2 Statutu Spółki na dzień 23 kwietnia 2024 r. o godzinie 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia ZWZA AURAEKO OOSEE S.A. – 23 kwietnia 2024 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego  S.A.

Ogłoszenia spółki 2023 rok

Ogłoszenie terminu posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO OOSEE S.A. 27.04.2023

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO OOSEE S.A. 27.04.2023

Ogłoszenia spółki 2022 rok

Ogłoszenie terminu posiedzenia ZWZA AURAEKO OOSEE S.A. 28.04.2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Ogłoszenia spółki 2021 rok

Statut AURAEKO OOSEE S.A.

Ogłoszenie ZWZA AUREKO OOSEE S.A. 22.04.2021

Ogłoszenia spółki 2020 rok

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 23 kwietnia 2020 R.

Informacja Zarządu Spółki

Informacja Zarządu Spółki w sprawie DEMATERIALIZACJI AKCJI

Wezwania Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 1 z dnia: 3 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 2 z dnia: 24 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 3 z dnia: 13 sierpnia 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 4 z dnia: 4 września 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 5 z dnia: 25 września 2020 roku