Dla akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK

Ogłoszenie terminu posiedzenia ZWZA AURAEKO BATERPAK OOO S.A. 28.04.2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacji Odzysku Opakowań S.A. 28.04.2022

Statut AURAEKO BATERPAK S.A.

Ogłoszenie ZWZA AURAEKO BATERPAK OOO S.A.22.04.2021

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 23 kwietnia 2020 R.

Informacja Zarządu Spółki w sprawie DEMATERIALIZACJI AKCJI

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 1 z dnia: 3 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 2 z dnia: 24 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 3 z dnia: 13 sierpnia 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 4 z dnia: 4 września 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 5 z dnia: 25 września 2020 roku