Dla akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK

Ogłoszenia spółki 2023 rok

Ogłoszenie terminu posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK OOO S.A. 27.04.2023

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK OOO S.A. 27.04.2023

Ogłoszenia spółki 2022 rok

Ogłoszenie terminu posiedzenia ZWZA AURAEKO BATERPAK OOO S.A. 28.04.2022

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AURAEKO BATERPAK Organizacji Odzysku Opakowań S.A. 28.04.2022

Ogłoszenia spółki 2021 rok

Statut AURAEKO BATERPAK S.A.

Ogłoszenie ZWZA AURAEKO BATERPAK OOO S.A.22.04.2021

Ogłoszenia spółki 2020 rok

Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. w Warszawie mającego się odbyć w dniu 23 kwietnia 2020 R.

Informacja Zarządu Spółki

Informacja Zarządu Spółki w sprawie DEMATERIALIZACJI AKCJI

Wezwania Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 1 z dnia: 3 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 2 z dnia: 24 lipca 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 3 z dnia: 13 sierpnia 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 4 z dnia: 4 września 2020 roku

Wezwanie Akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji nr 5 z dnia: 25 września 2020 roku