Baterie i Akumulatory

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek baterie i akumulatory zobowiązani są realizować szereg obowiązków wynikających z Ustawy o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79 poz. 666). Część z nich może zostać przekazana organizacji odzysku.

AURAEKO BATERPAK przejmuje następujące obowiązki Wprowadzającego:

Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy:

  • odbiór baterii i akumulatorów,
  • aplikację internetową do szybkiego przekazywania informacji o ilościach i masie wprowadzonych baterii i akumulatorów,
  • dedykowanego, stałego opiekuna Klienta dla wszystkich zawartych umów,
  • okresowe szkolenia w zakresie aktualizacji obowiązujących przepisów,
  • uczestnictwo w programie Firma Przyjazna Naturze i możliwość bezpłatnego używania znaku FPN.

Piętnastoletnie doświadczenie, wysoko kwalifikowana kadra specjalistów oraz certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO 14001:2015 gwarantują bezpieczeństwo i wysoki poziom usług świadczonych przez AURAEKO BATERPAK.

Współpracując z nami oszczędzasz swój czas i optymalizujesz koszty.  Zapraszamy do kontaktu.

OBOWIĄZKI, KTÓRE POZOSTAJĄ PO STRONIE KLIENTA: