Opakowania

Przedsiębiorcy wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach i opakowania zobowiązani są realizować obowiązki wynikające z Ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz z Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888). Część z nich może zostać przekazana organizacji odzysku opakowań.

AURAEKO BATERPAK przejmuje następujące obowiązki Wprowadzającego:

Dodatkowo naszym Klientom zapewniamy:

  • aplikację internetową do szybkiego przekazywania informacji o ilościach i masie wprowadzonych opakowań,
  • dedykowanego, stałego opiekuna Klienta dla wszystkich zawartych umów,
  • okresowe szkolenia w zakresie aktualizacji obowiązujących przepisów,
  • uczestnictwo w programie Firma Przyjazna Naturze i możliwość bezpłatnego używania znaku FPN.

Piętnastoletnie doświadczenie, wysoko kwalifikowana kadra specjalistów oraz certyfikowany System Zarządzania Środowiskowego zgodny z ISO 14001:2015 gwarantują bezpieczeństwo i wysoki poziom usług świadczonych przez AURAEKO BATERPAK.

Współpracując z nami oszczędzasz swój czas i optymalizujesz koszty.  Zapraszamy do kontaktu.

OBOWIĄZKI, KTÓRE POZOSTAJĄ PO STRONIE KLIENTA: