Program FPN

Program FPN

FIRMA PRZYJAZNA NATURZE I SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

Program Firma Przyjazna Naturze to proekologiczne działania edukacyjne prowadzone przez AURAEKO skierowane bezpośrednio do Klientów, którzy pragną podnosić świadomość ekologiczną pracowników w ramach własnych działań CSR. Działania można generalnie podzielić na dwa rodzaje:

Program Firma Przyjazna Naturze jest zatem działaniem grupy przedsiębiorstw biznesowych wspierających edukację ekologiczną na rzecz społeczeństwa, ale również wspiera wykorzystanie wiedzy ekologicznej w ich własnych przedsiębiorstwach. Firma Przyjazna Naturze posiada własne prestiżowe logo, o wykorzystanie którego mogą się ubiegać jedynie przedsiębiorstwa – klienci AURAEKO, po spełnieniu warunków określonych regulaminem.

CELE I KORZYŚCI Z PROGRAMU FIRMA PRZYJAZNA NATURZE

Cele programu Firma Przyjazna Naturze to:

  • Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz samych przedsiębiorców w zakresie zagrożeń dla środowiska ze strony zużytego sprzętu, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów opakowaniowych i możliwych sposobach minimalizowania tych zagrożeń.
  • Wzmocnienie wizerunku rynkowego przedsiębiorstw minimalizujących negatywny wpływ na środowisko wytwarzanych bądź importowanych przez siebie produktów, jak również wykorzystywanych procesów i rozwiązań technologicznych.

Powyższe cele definiują korzyści jakie może odnieść firma, przystępując do programu. Są to korzyści EDUKACYJNE i WIZERUNKOWE wzmacniające pozycję rynkową przedsiębiorstw uczestniczących w programie. Konsumenci wybierający produkty naszych klientów widzą, że wybierają produkty firmy odpowiedzialnej ekologicznie i tym samym przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Społeczna odpowiedzialność biznesu, to nie jednorazowa inicjatywa, tylko stały element tożsamości nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się przedsiębiorstwa.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Dla osiągnięcia zakładanych celów podejmowane są działania takie jak: