AURAEKO

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. was established by Polish companies to help entrepreneurs placing electrical and electronic equipment on the Polish market to comply with the requirements imposed by the Act of 11 September 2015 on Waste Electrical and Electronic Equipment (Journal of Laws 2015 item 1688) and the Act of 11 May 2001 on economic operators’ obligations in the scope of managing certain types of waste and on the product fee (Journal of Laws 2001 No. 63 item 639 as amended).

Since 2006, we have been successfully supporting:

– entrepreneurs who manufacture and sell equipment under their own label,

– entrepreneurs selling equipment manufactured by another entrepreneur under their own label 

– those involved in the import or intra-Community acquisition of goods,

and we also operate as an AUTHORIZED REPRESENTATIVE for entrepreneurs based outside Poland.

Struktury firmy

Gabriela Leszczyńska

President of the Board

Sales Director

Phone: + 48 (22) 313 01 63

Customer Services Manager

Phone: + 48 (22) 313 01 58

Environmental Education Coordinator

Phone: + 48 (22) 313 01 84

E-mail: info@auraeko.pl

AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260465.

Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 000 PLN, w całości opłacony.

NIP: 5272512231 // REGON: 140592532 // Nr rejestrowy BDO: 000004349

Company shareholders::

ECOL Sp. z o.o.

KANLUX S.A.

POLSKI ZWIĄZEK PRZEMYSŁU OŚWIETLENIOWEGO

TREND DEVELOPMENT Sp. z o.o.

WOJNAROWSCY Sp. z o.o.

Zext Sp. z o.o.