AURAEKO BATERPAK

AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. operates on the basis of the provisions of the Act of 13 June 2013 on packaging and packaging waste management (Journal of Laws 2013, item 888, as amended), the Act of 24 April 2009 on batteries and accumulators (Journal of Laws 2009 No. 79, item 666, as amended) and the Act of 11 May 2001 on economic operators’ obligations in the scope of managing certain types of waste and on the product fee (Journal of Laws 2001 No. 63 item 639 as amended).

Since 2008, we have been successfully supporting:

Struktury firmy

Gabriela Leszczyńska

President of the Board

Sales Director

Phone: + 48 (22) 313 01 63

Customer Services Manager

Phone: + 48 (22) 313 01 58

Environmental Education Coordinator

Phone: + 48 (22) 313 01 84

E-mail: info@auraeko.pl

AURAEKO BATERPAK Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000317568.

Wysokość kapitału zakładowego: 2 500 000 PLN, w całości opłacony.

NIP: 521-350-59-27 // REGON: 141632506 // Nr rejestrowy BDO: 000000227