My Energii Dużo Mamy, Zagrożenia Pokonamy…

Data: 21/06/2023

My Energii Dużo Mamy

Dwudziestego pierwszego czerwca gościliśmy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (ZSP) w miejscowości Pieniężno na terenie Warmii. Finał kampanii edukacyjnej pod hasłem „My Energii Dużo Mamy, Zagrożenia Pokonamy…”. Projekt miał na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie ekologicznego zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i zużytymi bateriami. W ramach akcji, w szkole w Pieniężnie oraz w szkole w Lechowie, przeprowadzono następujące działania:

 – Warsztaty edukacyjne dla uczniów klas 0-VIII.

 – Zbiórka zużytych baterii dla uczniów klas 0-VIII.

 – Konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VIII.

 – Zajęcia plastyczne dla uczniów klas 0-VIII.

 – Konkurs literacki dla uczniów klas IV-VIII.

Dzieci i młodzież zdobyli wiedzę z zakresu ochrony środowiska, uczestniczyli w zbiórce zużytych baterii oraz brali udział w licznych konkursach. Stopniowo otrzymywali punkty, które skutkowały zdobyciem atrakcyjnych nagród podczas finału 21.06.2023 roku. Ceremonia zakończenia projektu odbyła się w sali kolumnowej w ZSP w Pieniężnie i cieszyła dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności, która licznie przybyła, aby dopingować uczestników. W celu zapewnienia jak najszerszego zasięgu informacji, dzieci rozdawały przygotowane ulotki informacyjne. Rozwieszono plakaty na dostępnych tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy oraz zamieszczono banery reklamowe. Dodatkowo, reklamy projektu zostały umieszczone na portalach społecznościowych, takich jak Facebook i Instagram. Przygotowano również specjalną stronę internetową: Konkurs-21.06.2023 (nasze3city.pl), poświęconą w całości projektowi. Na finał konkursu przygotowano 15 nagród, takich jak głośniki, słuchawki (Bluetooth) i Powerbanki. Nagroda klasowa w postaci dwustronnej kredowej tablicy magnetycznej wraz z akcesoriami trafiła w ręce przedszkolaków.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się również nagroda specjalna, jaką był rower górski – Rockrider. Nagrodę tę otrzymał uczestnik, który wykazał największe zaangażowanie w działania ekologiczne, biorąc udział w konkursach, warsztatach i zbiórce zużytych baterii.

Małe kroki, wielkie efekty – razem dla środowiska!

Podsumowując, program edukacyjny, w ramach którego dzieci i młodzież miały możliwość drukowania swoich imion i haseł przy użyciu biodegradowalnych filamentów w 3D, okazał się niezwykle wartościowy. Zyskał pozytywny odbiór zarówno uczestników, jak i kadry pedagogicznej oraz dyrekcji szkół.
Uczniowie po ukończeniu projektu zdają sobie sprawę z zagrożeń dla środowiska i zdrowia wynikających z elektrośmieci i zużytych baterii. Nabyli umiejętność odpowiedniego gospodarowania elektroodpadami poprzez segregację.
W rezultacie uczestnicy projektu wykształcili postawę troski o środowisko, w którym żyją. Projekt zyskał także uznanie radnych gminnych i powiatowych, którzy zadeklarowali wsparcie dla kolejnych edycji działań podejmowanych przez dzieci i młodzież w zakresie ochrony środowiska. Warto podkreślić, że lokalny oddział Lasów Państwowych oraz Ochotnicza Straż Pożarna doceniły ten projekt i również zamierzają wspierać środowisko szkolne w dalszym upowszechnianiu wiedzy ekologicznej.