ENGLISH WINTER CAMP 2024

Data: 12/02/2024

Kolejna edycja English Winter Camp już za nami.

Zakończyła się kolejna edycja English Winter Camp organizowanego przez PMI Poland Oddział Gdańsk. W ramach projektu, w dniu 5.02.2024 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim, odbyły się warsztaty edukacyjne „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. W zajęciach uczestniczyło 27 dzieci w wieku 8-14 lat z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.  Celem zajęć było podniesienie świadomości zagrożeń płynących z nieprawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, promowanie selektywnej zbiórki elektroodpadów oraz kształcenie u młodych odbiorców postawy proekologicznej. Warsztaty ECO prowadziła liderka Gdańskiego Oddziału PMI pani Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak – z wykształcenia elektrotechnik i wieloletni wykładowca Politechniki Gdańskiej Politechniki Gdańskiej

Warsztaty edukacyjne podzielone na 3 części:

Pierwsza część dotyczyła budowania świadomości wśród uczestników nt. zagrożeń związanych z niewłaściwą utylizacją elektroodpadów:

•            W tej części zdefiniowano pojęcie elektrośmieci;

•            Omówiono, dlaczego elektrośmieci szkodzą;

•            Omówiono, co zrobić z elektrośmieciami;

•            Omówiono, co dzieje się ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym po jego zużyciu – proces recyklingu.

Omawiając powyższe zagadnienia, dzieci dzieliły się swoją wiedzą. Prowadząca warsztaty uzupełniała wypowiedzi oraz dodawała ciekawostki. Zdobytą wiedzę podczas pierwszej części warsztatów, dzieci wykorzystały w kolejnych ćwiczeniach.

Druga cześć to gra, podczas której uczestnicy, podzieleni w dwuosobowe zespoły, poszukiwali pytań/zadań bazujących na pierwszej części warsztatu. Odgadnięte zagadki zapisywano w krzyżówce. Zespoły mogły sobie pomagać. Celem ćwiczenia byla współpraca poprzez zabawę, tak aby w sposób jak najbardziej przyjazny dla dzieci utrwalić zagadnienia związane z właściwą eksploatacją sprzętu i utylizacją elektrośmieci.

Część trzecią warsztatu stanowiło wykonanie zadania artystycznego, które było hasłem krzyżówki. Dzieci stworzyły EKOchusty z własnym przesłaniem.

Do zobaczenia podczas English Summer Camp!