English Winter Camp 2023

Data: 30/01/2023

Za nami kolejna edycja English Winter Camp.

Za nami kolejna edycja English Winter Camp 2023, organizowanego przez PMI Poland Oddział Gdańsk. W dniu 27.01.2023 w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Pruszczu Gdańskim odbyły się warsztaty edukacyjne. „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci w wieku 9-14 lat z Polski i Ukrainy.

Celem zajęć było podniesienie świadomości zagrożeń jakie może powodować niewłaściwa gospodarka elektroodpadami. Zarówno dla zdrowia człowieka jak i dla jego środowiska. Zajęcia odbyły się w formie pogadanki edukacyjnej dającej możliwość zaangażowania i interakcji dzieci. Druga cześć zajęć odbyła się w formie warsztatów plastycznych.

Przybliżono ogólną tematykę ekologii.

Podczas pogadanki edukacyjnej wprowadzono ogólny temat ekologii, zwrócono uwagę na ilość śmieci produkowanych przez przeciętnego mieszkańca Polski. Omówiono proces segregacji odpadów, wyróżniając frakcje i ich odpowiednie oznakowanie. Szczególną uwagę zwrócono na elektroodpady, wskazując ich rodzaje, miejsca zwrotu i możliwości recyklingu. Omówiono istotę redukcji, ponownego użycia i właściwego przetwarzania. Podkreślono konieczność oddawania elektroodpadów do odpowiednich punktów zbiórki.

W czasie warsztatów dzieci zostały podzielone na podgrupy w ramach, których miały okazję wykazać się kreatywnością. Dla wzmocnienia przekazu pogadanki edukacyjnej i utrwalenia zdobytej wiedzy wykonano plakaty.