15 EDYCJA Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2024

15 EDYCJA Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2024

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE ma na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, a także motywowanie do prawidłowego postępowania z elektroodpadami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi. Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z klas V-VIII szkół podstawowych i wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.

W dotychczasowych, XIV edycjach konkursu udział wzięły 352 Zespoły Szkolne z terenu całej Polski. W skład tych zespołów weszło 2 117 uczestników. Zebrano łącznie ponad 760 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz ponad 46 ton zużytych baterii i akumulatorów przenośnych.

Dlaczego warto?

  • Rozwiniesz zdolności organizacyjne i komunikacyjne.
  • Będziesz reprezentować szkołę w projekcie ogólnopolskim.
  • Masz szansę na atrakcyjne nagrody indywidualne i zespołowe. 
  • Finał Konkursu odbywa się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i wszyscy uczestnicy konkursu mogą w nim wziąć udział! 

Nie czekaj! Sprawdź się w działaniu indywidualnym i zespołowym i zgłoś szkołę do konkursu. Do odważnych świat należy!

Zobacz, jak bawiliśmy się na XIV Finale Konkursu DRNE 2023.

TERMINARZ XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2024”

Opis działaniaTermin wykonania
Zgłoszenie elektroniczne
Szkoła zgłasza do Konkursu Zespół Szkolny, wysyłając dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na adres: edukacja@auraeko.pl.
Do 23 lutego 2024 r.
Zgłoszenie w wersji papierowej
Podpisany przez dyrekcję szkoły lub Opiekuna Zespołu papierowy egzemplarz zgłoszenia wraz z podpisanymi indywidualnie zgodami uczestników na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać pocztą na adres AURAEKO.
UWAGA! Obowiązkowe są obie formy zgłoszenia.
Do 29 lutego 2024 r.
Szkołom, które zakwalifikują się do Konkursu, AURAEKO prześle pocztą materiały edukacyjne do wykorzystania przy organizacji zbiórek.Do 8 marca 2024 r.
Ostateczny termin zgłaszania do AURAEKO terminu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Do 11 marca 2024 r.
Pierwszy post na FBDo 29 marca 2024 r.
Drugi post na FBDo 30 kwietnia 2024 r.
Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii w szkołach będących uczestnikami Konkursu.18 marca – 11 maja 2024 r.
Trzeci post na FBDo 15 maja 2024 r. do godz. 22:00
Ostateczny termin zbierania polubień postów w kategorii SUPERPREMIA.Do 20 maja 2024 r. do godz. 22:00
Przesłanie do AURAEKO Raportów Końcowych z działań w Konkursie. Do 15 maja 2024 r.
Finał XV edycji konkursu z uroczystym wręczeniem nagród w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.7 czerwca 2024 r.

Koordynator Konkursu ze strony AURAEKO

Beata Klapa
Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej
e-mail: bklapa@auraeko.pl
Tel.: (22) 313 01 84