English Summer Camp 2023

Data: 08/08/2023

English Summer Camp 2023, organizowany przez PMI Poland Oddział Gdańsk, już za nami. Hasłem przewodnim wydarzenia był ECO WORLD. W dniu 7 sierpnia 2023 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Pruszczu Gdańskim odbyły się warsztaty edukacyjne pt.: „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci w wieku 8-13 lat z Polski i Ukrainy.

Celem zajęć było podniesienie świadomości zagrożeń płynących z nieprawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, promowanie selektywnej zbiórki elektroodpadów oraz kształcenie u młodych odbiorców postawy proekologicznej. Warsztaty ECO prowadziła liderka Gdańskiego Oddziału PMI pani Agnieszka Kaczmarek-Kacprzak – z wykształcenia elektrotechnik i wieloletni wykładowca Politechniki Gdańskiej.

Warsztaty składały się z kilku części:

• Budowanie świadomości wśród uczestników na temat zagrożeń związanych z niewłaściwą utylizacją elektroodpadów – dzieci opowiadały jakie elektrośmieci mogą powstawać w ich domach i gdzie należy je wyrzucać, aby nie stanowiły zagrożenia dla środowiska.

• Pokazy przykładowych elektrośmieci zgromadzonych przez wolontariuszy PMI, wszystkie elektroodpady po zajęciach zostały oddane do specjalnego pojemnika na elektrośmieci w punkcie odbioru odpadów w Pruszczu Gdańskim – pokaz miał na celu pokazanie, że telefon, czajnik, ładowarka oraz inne zepsute lub niepotrzebne sprzęty elektryczne i elektroniczne powinny trafić do dedykowanych miejsc zbiórek.

• Poszukiwanie dedykowanych pojemników do zbiórki elektrośmieci na terenie szkoły, w której odbywały się półkolonie się English Summer Camp.

• Wykonanie pracy plastycznej z przesłaniem dla świata jak należy dbać o naszą planetę, aby uchronić ją przed negatywnym wpływem, jaki mogą mieć niewłaściwie utylizowane elektroodpady.

Do zobaczenia podczas English Winter Camp!