WIOSENNA ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW W ZERZNIU

Data: 22/04/2024

AKTYWNIE ŚWIĘTUJEMY DZIEŃ ZIEMI


Z okazji nadchodzącego Dnia Ziemi w Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP w Zerzniu odbyła się wiosenna zbiórka elektroodpadów i zużytych baterii. W sobotę 20 kwietnia mimo wiatru, deszczu i niskiej temperatury wawerska społeczność wykazała się piękną, proekologiczną postawą. Chętnych do prawidłowego pozbycia się zużytego sprzętu nie brakowało. Od rana mieszkańcy Zerznia i okolic licznie odwiedzali nasz mobilny punkt zbiórki elektroodpadów. W ciągu pięciu godzin zapełniliśmy zużytym sprzętem aż dwa samochody. W zamian za przyniesione przez mieszkańców elektroodpady i zużyte baterie rozdawaliśmy piękne, wiosenne kwiaty oraz torby wielokrotnego użytku.

EDUKACJA EKOLOGICZNA ZAWSZE POTRZEBNA

Odwiedzający nasze stoisko otrzymywali również broszury i ulotki edukacyjne na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi. Odpady zużytego sprzętu i zużyte baterie zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych ze względu na zawartość toksycznych substancji, które łatwo przenikają do gleby, powietrza oraz wód gruntowych. Zanieczyszczają środowisko naturalne i stwarzają zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Oczywiście, substancje te nie są niebezpieczne w czasie eksploatowania sprawnych urządzeń, ale stanowią realne zagrożenie w przypadku nieprawidłowego zagospodarowania powstających z nich odpadów. Mieszkańcy Wawra rozumieją, że swoimi codziennymi wyborami mają realny wpływ na stan otaczającego ich środowiska, dlatego tak licznie zjawili się na naszej zbiórce. To cieszy i mobilizuje nas do dalszego działania.