KWIATY ZA ELEKTROGRATY – Wiosna 2024

Data: 25/03/2024

EKOLOGICZNE POWITANIE WIOSNY

W dniach 22-24 marca odbyła się wiosenna edycja ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „KWIATY ZA ELEKTROGRATY 2024”. Akcję prowadziły wszystkie sklepy CASTORAMY, w tym Smart, Express i Brico Depot. Uczestnicy akcji przynosili zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, aby wymienić go na sadzonki kwitnących bratków pochodzących od polskiego producenta. Co więcej, producenci doniczek rozdawanych bratków wyprodukowali je w 100% z materiałów pochodzących z recyklingu. To zwielokrotniło ekologiczny wydźwięk przedsięwzięcia.

PROPAGOWANIE PROEKOLOGICZNYCH POSTAW

Celem tego cyklicznego projektu CASTORAMA POLSKA i AURAEKO OOSEE S.A. jest propagowanie proekologicznych postaw wśród użytkowników sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie zwiększenie poziomu selektywnej zbiórki ZSEE oraz poziomu odzysku i recyklingu elektroodpadów. Klienci, którzy uczestniczyli w akcji pokazali swoim odzewem, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome i ekologicznie zaangażowane. Uczestnicy akcji rozumieją, że swoimi codziennymi wyborami mają realny wpływ na stan otaczającego ich środowiska. To cieszy i mobilizuje do dalszego działania. Zbiórkę i profesjonalny recykling zebranego sprzętu zapewniła firma MB Recycling.