14 EDYCJA Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2023

14 EDYCJA Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2023

Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE ma na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, a także motywowanie do prawidłowego postępowania z elektroodpadami oraz zużytymi bateriami i akumulatorami przenośnymi. Skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych.

W dotychczasowych XIII edycjach konkursu udział wzięło 337 Zespołów Szkolnych z terenu całej Polski. W skład tych zespołów weszło 2 028 uczestników. W ramach konkursu zebrano już ponad 700 ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i ponad 42 tony zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. 

Dlaczego warto?

  • Rozwiniesz zdolności organizacyjne i komunikacyjne.
  • Będziesz reprezentować szkołę w projekcie ogólnopolskim.
  • Masz szansę na atrakcyjne nagrody indywidualne i zespołowe. 
  • Finał Konkursu odbywa się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i wszyscy uczestnicy konkursu mogą w nim wziąć udział! 

Nie czekaj! Sprawdź się w działaniu indywidualnym i zespołowym i zgłoś szkołę do konkursu. Do odważnych świat należy!

Zobacz, jak bawiliśmy się na XIII Finale Konkursu DRNE 2022.

TERMINARZ XIV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

„DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY – ODDAJ MNIE W DOBRE RĘCE 2023”

Opis działaniaTermin wykonania
Zgłoszenie elektroniczne
Szkoła zgłasza do Konkursu Zespół Szkolny wysyłając dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy e-mailem na adres: edukacja@auraeko.pl.
Do 10 lutego 2023 r.
Zgłoszenie w wersji papierowej
Podpisany przez dyrekcję szkoły lub Opiekuna Zespołu papierowy egzemplarz zgłoszenia wraz z podpisanymi indywidualnie zgodami uczestników na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać pocztą na adres AURAEKO.
UWAGA! Obowiązkowe są obie formy zgłoszenia.
Do 17 lutego 2023 r.
Szkołom, które zakwalifikują się do Konkursu, AURAEKO prześle pocztą materiały edukacyjne do wykorzystania przy organizacji zbiórek.Do 3 marca 2023 r.
Ostateczny termin zgłaszania do AURAEKO terminu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Do 3 marca 2023 r.
Pierwszy post na FBDo 17 marca 2023 r.
Drugi post na FBDo 14 kwietnia 2023 r.
Zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii w szkołach będących uczestnikami Konkursu.10 marca – 5 maja 2023 r.
Trzeci post na FBDo 12 maja 2023 r. do godz. 22:00
Ostateczny termin zbierania polubień postów w kategorii SUPERPREMIA.Do 12 maja 2023 r. do godz. 22:00
Przesłanie do AURAEKO Raportów Końcowych z działań w Konkursie.
UWAGA! Decyduje data wpływu Raportu do Organizatora.
Do 12 maja 2023 r.
Finał XIV edycji konkursu z uroczystym wręczeniem nagród w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.2 czerwca 2023 r.

Koordynator Konkursu ze strony AURAEKO

Beata Klapa
Koordynator ds. Edukacji Ekologicznej
e-mail: bklapa@auraeko.pl
Tel.: (22) 313 01 84