Jesienna zbiórka elektroodpadów w Zerzniu

Data: 30/09/2023

       Mieszkańcy Wawra po raz kolejny pokazali swoje ogromne zaangażowanie i ekologiczną świadomość. W ostatnią sobotę września, pomimo niesprzyjających warunków pogodowych, chętnych do prawidłowego pozbycia się zużytego sprzętu i baterii nie brakowało.  Na parkingu Parafii WNMP w Zerzniu zebraliśmy ponad 2 tony zużytego sprzętu. W zamian za elektroodpady i zużyte baterie, tradycyjnie już, rozdawaliśmy piękne rośliny i torby wielokrotnego użytku, a odwiedzający nasze stoisko edukacyjne otrzymywali broszury i ulotki informacyjne na temat elektroodpadów i zużytych baterii.

Edukacja ekologiczna zawsze potrzebna

       Żyjemy w czasach, w których coraz szybszy rozwój technologiczny sprawia, że sprzęt elektryczny i elektroniczny bardzo szybko staje się odpadem. Jeszcze niedawno wymienialiśmy go w zasadzie tylko wtedy, gdy się zepsuł i nie można go było naprawić. Obecnie robimy to znacznie częściej, a motywacją nie jest już zużycie, a chęć posiadania sprzętu o coraz lepszych parametrach technicznych. Powoduje to ciągły wzrost ilości powstających odpadów zużytego sprzętu, które zalicza się do grupy odpadów niebezpiecznych ze względu na zawartość toksycznych substancji, które łatwo przenikają do gleby, powietrza oraz wód gruntowych, zanieczyszczając środowisko naturalne i stwarzając zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Należy oczywiście pamiętać, że substancje te nie są niebezpieczne w czasie prawidłowego używania urządzeń, ale stanowią zagrożenie w przypadku nieprawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu i baterii. Co więcej, elektroodpady i zużyte baterie to nie tylko substancje niebezpieczne, ale również cenne źródło surowców wtórnych. Dlatego tak ważne jest, aby trafiały do recyklingu, a nie na wysypisko odpadów lub do lasu.

Znaczenie recyklingu elektroodpadów

       Odzyskiwane w procesie recyklingu elektroodpadów metale żelazne i nieżelazne mogą być wprowadzane ponownie do obiegu jako surowce wtórne. Dzięki odzyskowi żelaza i stali ze zużytego sprzętu elektrycznego wykorzystuje się zasoby, które znajdują się już w obiegu i znacznie ogranicza negatywny wpływ na środowisko przemysłu wydobywczego. Ponowne wykorzystanie miedzi, mosiądzu i aluminium nie powoduje obniżenia jakości surowca, a proces odzysku może być powtarzany praktycznie nieograniczoną ilość razy. W procesie recyklingu elektroodpadów odzyskuje się również tworzywa sztuczne, które po przejściu specjalistycznych procesów przetwarzania mogą być ponownie wprowadzone do obiegu. Szacuje się, że wykorzystanie surowców z recyklingu do produkcji nowych wyrobów pozwala zaoszczędzić nawet do 85% energii potrzebnej do wytworzenia nowego produktu z surowców pierwotnych. Do wyprodukowania 1 kg aluminium w procesie recyklingu potrzeba zaledwie 10% energii, którą pochłonęłoby wydobycie tego metalu z naturalnych złóż. Pokazuje to, jak ważna jest ciągła edukacja społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem, a cykliczne, lokalne zbiórki elektroodpadów są do tego doskonałą okazją. Pamiętajmy, że każdy z nas ma wpływ na to, czy przyszłe pokolenia będą mogły cieszyć się tym, co zostało nam dane przez naturę.