English Summer Camp 2022

Data: 18/07/2022

Kolejna edycja English Summer Camp, organizowanego przez PMI Poland Oddział Gdańsk, już za nami. W dniu 21.07.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 88 im. Daniela Gabriela Fahrenheita w Gdańsku odbyły się warsztaty edukacyjne pt.: „Zagrożenia dla środowiska i człowieka ze strony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego”. W zajęciach uczestniczyło 26 dzieci w wieku 9-14 lat z Polski i Ukrainy.

Celem zajęć było podniesienie świadomości zagrożeń jakie może powodować niewłaściwa gospodarka elektroodpadami – zarówno dla zdrowia człowieka jak i dla jego środowiska. Zajęcia odbyły się w formie pogadanki edukacyjnej dającej możliwość zaangażowania i interakcji dzieci. Druga cześć zajęć odbyła się w formie warsztatów plastycznych.

Podczas rozmowy edukacyjno-wychowawczej przybliżono ogólną tematykę ekologii, zwrócono uwagę na  ilość śmieci generowanych przez przeciętnego mieszkańca Polski, omówiono proces segregacji odpadów rozróżniając frakcje oraz odpowiednie ich oznaczenie. Szczególną uwagę zwrócono na elektrośmieci, wskazując ich rodzaje, miejsca zwrotu oraz możliwości recyklingu. Omówiono istotę ograniczania, ponownego używania oraz prawidłowego ich przetwarzania. Podkreślono bezpośrednie i pośrednie zagrożenia powodowane przez sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie, gdy trafią do niewłaściwego miejsca składowania odpadów, a także konieczność zwrotu elektrośmieci do odpowiednich punktów zbiórki.

W czasie warsztatów dzieci zostały podzielone na podgrupy w ramach, których miały okazję wykazać się kreatywnością podczas wykonywania plakatów mających na celu wzmocnienie przekazu rozmowy edukacyjno-wychowawczej oraz utrwalenie przyswojonej wiedzy.