English Summer Camp 2021

Data: 10/08/2021

Kolejna edycja PMI English Summer Camp już za nami, a razem z nią kolejne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej przygotowane we współpracy z firmą AURAEKO Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Warsztaty dla uczestników w wieku 8 -16 lat przeprowadzono w formie interaktywnej, by stale podtrzymywać zaangażowanie i zainteresowanie młodzieży. W tym roku po raz pierwszy włączono do zajęć elementy słownictwa w języku angielskim.

W ramach wprowadzenia pokazano dzieciom kilka zużytych urządzeń jak stacja dysków, zepsute słuchawki, niedziałający mikrofon i postawiono pytanie o połączenie między tymi rzeczami. Opinia dzieci była bardzo trafna, gdyż wskazała na wykorzystanie prądu przez wszystkie z zaprezentowanych urządzeń oraz na odmienny sposób ich przetworzenia niż w przypadku innych odpadów.

Jako narzędzie interaktywne wykorzystano aplikację Kahoot zainstalowaną na smartfonach dzieci, za pomocą której przeprowadzano wcześniej przygotowane quizy grupowe. Zadaniem w pierwszym quizie było określenie (prawda/fałsz) czy przedstawiony na zdjęciu odpad jest elektroodpadem.
Następnie omówiono czym są elektroodpady i na jakie podgrupy możemy je podzielić. Wyobraźnia nie zawodziła naszych uczestników, gdyż do każdej z grup potrafili podać wiele przykładów. Po tym etapie młodzież była gotowa na kolejny quiz – wskazanie, jaki elektroodpad został wyświetlony na ekranie, gdzie słówka podane były w języku angielskim.

Po elemencie pracy grupowej i rywalizacji przedstawiono zagrożenia, jakie może powodować niewłaściwa gospodarka elektroodpadami – zarówno dla zdrowia człowieka jak i dla jego środowiska. Znając zagrożenia mogliśmy skupić się na tym, co możemy zrobić, by niwelować negatywny wpływ sprzętu elektronicznego w naszym otoczeniu. Zgodnie z zasadą 3R wskazano na redukcję, ponowne użycie i odzysk. Ponownie, młodzież zaskoczyła organizatorów trafnymi przykładami z życia codziennego do każdego z etapów.

Warsztaty zamykał trzeci quiz podsumowujący kwestie zagrożeń oraz sposobów redukowania negatywnego wpływu elektroodpadów na środowisko. Mamy nadzieję, że wysoki wynik uczestników i dobre odpowiedzi na podchwytliwe pytania świadczą o ich głębokim zrozumieniu problemu i metod na racjonalne wykorzystanie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.